81. ego cum te'—mecum enim saepissime loquitur—'patriae reddidissem, mihi putarem in patria non futurum locum? ga('ec:addProduct', Spero multa vos liberosque vestros in re publica bona esse visuros: in eis singulis ita semper existimabitis, vivo P. Clodio nihil eorum vos visuros fuisse. Age nunc; iter expediti latronis cum Milonis impedimentis comparate. quantum odium illius, et in homine iniusto quam etiam iustum fuisse? The speeches: with an English translation. Oppressisset omnia, possideret, teneret: lege nova [quae est inventa apud eum cum reliquis legibus Clodianis] servos nostros libertos suos fecisset: postremo, nisi eum di immortales in eam mentem impulissent, ut homo effeminatus fortissimum virum conaretur occidere, hodie rem publicam nullam haberetis. Gracchi morte sentiret, responderit iure caesum videri. Contulit se ad eius competitores, sed ita, totam ut petitionem ipse solus etiam invitis illis gubernaret, tota ut comitia suis, ut dictitabat, umeris sustineret. Quod si, locus Miloni datus esset, probasset profecto tibi ipsi neminem umquam hominem homini cariorem fuisse quam te sibi; nullum se umquam periculum pro tua dignitate fugisse; cum ipsa illa taeterrima peste se saepissime pro tua gloria contendisse; tribunatum suum ad salutem meam, quae tibi carissima fuisset, consiliis tuis gubernatum; se a te postea defensum in periculo capitis, adiutum in petitione praeturae; duos se habere semper amicissimos sperasse, te tuo beneficio, me suo. Quae quidem si potentia est appellanda—potius quam aut propter magna in rem publicam merita mediocris in bonis causis auctoritas, aut propter hos officiosos labores meos non nulla apud bonos gratia,—appellatur ita sane, dum modo ea nos utamur pro salute bonorum contra amentiam perditorum. Est quodam incredibili robore animi. 65. 'De me,' inquit, 'semper populus Romanus, semper omnes gentes loquentur, nulla umquam obmutescet vetustas. Nisi forte hoc etiam casu factum esse dicemus, ut ante ipsum sacrarium Bonae deae, quod est in fundo T. Sergi Galli, in primis honesti et ornati adulescentis, ante ipsam, inquam, Bonam deam, eum proelium commisisset, primum illud volnus acciperet, quo taeterrimam mortem obiret; ut non absolutus iudicio illo nefario videretur, sed ad hanc insignem poenam reservatus. 49. 62. Est, est profecto illa vis: neque in his corporibus atque in hac imbecillitate nostra inest quiddam quod vigeat et sentiat, et non inest in hoc tanto naturae tam praeclaro motu. Quis eos postulavit? Vestrae tum [arae] vestrae religiones viguerunt; vestra vis valuit, quam ille omni scelere polluerat. }); $('#addtocartbutton-142372').click(function() { Pompeius, auctor et dux mei reditus, illius hostis, cuius sententiam senatus [omnis] de salute mea gravissimam et ornatissimam secutus est, qui populum Romanum est cohortatus, qui cum de me decretum Capuae fecisset, ipse cunctae Italiae cupienti et eius fidem imploranti signum dedit, ut ad me restituendum Romam concurrerent; omnium denique in illum odia civium ardebant desiderio mei, quem qui tum interemisset, non de impunitate eius, sed de praemiis cogitaretur. Quod si per furiosum illum tribunum senatui quod sentiebat perficere licuisset, novam quaestionem nullam haberemus. Nullum umquam, iudices, mihi tantum dolorem inuretis—etsi quis potest esse tantus?sed ne hunc quidem ipsum, ut obliviscar quanti me semper feceritis. 51. April. Pompeio III cos. a. d. VII Id. Quod iudicium cum ageretur, exercitum in foro et in omnibus templis quae circum forum sunt collocatum a … Quid horum non impeditissimum? Nam quid esset ingratius quam laetari ceteros, lugere eum solum prop ter quem ceteri laetarentur? Num igitur ulla quaestio de Africani morte lata est? Non fuisse credo fas clarissimorum virorum formas illi taeterrimo parricidae aliquid decoris adferre, neque ullo in loco potius mortem eius lacerari quam in quo vita esset damnata. The description of Fulvia testifying at the trial is from id. 104. Quid Milonis intererat interfici Clodium? Ob viam fit ei Clodius, expeditus, in equo, nulla raeda, nullis impedimentis; nullis Graecis comitibus, ut solebat; sine uxore, quod numquam fere: cum hic insidiator, qui iter illud ad caedem faciendam apparasset, cum uxore veheretur in raeda, paenulatus, magno et impedito et muliebri ac delicato ancillarum puerorumque comitatu. 96. Quamquam boc animo semper omnes fuimus in patriae proditoribus opprimendis, ut, quoniam nostra futura esset gloria, periculum quoque et invidiam nostram putaremus. In the case of the Pro Milone, unlike many of Cicero’s speeches, we know the outcome of the trial and many other circumstantial details thanks to a commentary on the text by Asconius, a writer of the first century AD. Quamquam haec quidem iam tolerabilia videbantur, etsi aequabiliter in rem publicam, in privatos, in longinquos, in propinquos, in alienos, in suos inruebat; sed nescio quo modo iam usu obduruerat et percalluerat civitatis incredibilis patientia. morae et tergiversationes: dum hic veniret, locum relinquere noluit. IntroductionTextNotesAdditional NotesAnalysisIndex to NotesIndex of NamesAppendix: Commentary of Asconius. Atque ut illi nocturnus ad urbem adventus vitandus potius quam expetendus fuit, sic Miloni, cum insidiator esset, si illum ad urbem nocte accessurum sciebat, subsidendum atque exspectandum fuit. Students and scholars of Latin, history, and literature will find this to be an outstanding book that offers insights into the lives of Cicero and Asconius, as well as a fascinating look at Rome in the first century B. C. Commentaries by Asconius are included with the text and translation of these speeches by Cicero: In Pisonem, Pro Scauro, Pro Milone, Pro Cornelio, and In Toga Candida. Primum, Milone occiso habuisset suos consules: deinde quis in eo praetore consul fortis esset, per quem tribunum virtutem consularem crudelissime vexatam esse meminisset? Fit ob viam Clodio ante fundum eius hora fere undecima, aut non multo secus. 50. Sest. 25. 28. Quin sic attendite, iudices. Quid hac quaestione dici potest integrius, quid incorruptius? Nam—si umquam de bonis et fortibus viris, si umquam de bene meritis civibus potestas [vobis] iudicandi fuit, si denique umquam locus amplissimorum ordinum delectis viris datus est, ut sua studia erga fortis et bonos civis, quae voltu et verbis saepe significassent, re et sententiis declararent—hoc profecto tempore eam potestatem omnem vos habetis, ut statuatis utrum nos, qui semper vestrae auctoritati dediti fuimus, semper miseri lugeamus, an, diu vexati a perditissimis civibus, aliquando per vos ac per vestram fidem, virtutem, sapientiamque recreemur. Nisi vero aut ille dies quo Ti. Milo de Clodi reditu unde quaesivit? His lacrimis non movetur Milo. Quid ergo erat? Graeci homines deorum honores tribuunt eis viris qui tyrannos necaverunt. Vos enim iam, Albani tumuli atque luci, vos, inquam, imploro atque obtestor; vosque, Albanorum obrutae arae, sacrorum populi Romani sociae et aequales, quas ille praeceps amentia, caesis prostratisque sanctissimis lucis, substructionum insanis molibus oppresserat. Diem mihi, credo, dixerat, multam inrogarat, actionem perduellionis intenderat; et mihi videlicet in causa aut mala aut mea, non et praeclarissima et vestra, iudicium timendum fuit. me. 'name': 'De Imperio' an in eo loco est potius exspectatus ab eo qui ipsius loci spe facere impetum cogitarat? 4. ', XXXV. Luget senatus, maeret equester ordo, tota civitas confecta senio est, squalent municipia, adflictantur coloniae, agri denique ipsi tam beneficum, tam salutarem, tam mansuetum civem desiderant. Pompei—te enim iam appello, et ea voce ut me exaudire possis—tuas, tuas, inquam, suspiciones perhorrescimus: si Milonem times; si hunc de tua vita nefarie aut nunc cogitare aut molitum aliquando aliquid putas; si Italiae dilectus (ut non nulli conquisitores tui dictitarunt), si haec arma, si Capitolinae cohortes, si excubiae, si vigiliae, si dilecta iuventus quae tuum corpus domumque custodit contra Milonis impetum armata est, atque illa omnia in hunc unum instituta, parata, intenta sunt,—magna in hoc certe vis et incredibilis animus, et non unius viri vires atque opes iudicantur, si quidem in hunc unum et praestantissimus dux electus et tota res publica armata est. At quod erat tempus? Cuius enim de illo incesto stupro iudicium decernendi senatui potestas esset erepta, de eius interitu quis potest credere senatum iudicium novum constituendum putasse? 'Obstabat in spe consulatus Miloni Clodius.' Etsi id quidem non tanti est, quam quod propter eosdem non sanguine et volneribus suis crudelissimi inimici mentem oculosque satiavit. Obstabat eius cogitationibus nemo praeter Milonem. Quem igitur cum omnium gratia noluit, hunc voluit cum aliquorum querella? Quod vero te, L. Domiti, huic quaestioni praeesse maxime voluit, nihil quaesivit [aliud] nisi iustitiam, gravitatem, humanitatem, fidem. IV. Si id iure fieri non potuit, nihil habeo quod defendam. Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus, —ut, si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis. . 86. quae fuerit celeritas reditus eius, qui ingressus in forum ardente curia, quae magnitudo animi, qui voltus, quae oratio. Videte quid ea viti lex habitura fuerit, cuius periculosa etiam reprehensio est. Fortissimique pro milone text, oppugnata domo animos nunc vicissim ad Milonem evomere videar quam verius without! Praeclarae fuerunt vim numquam vocavit te in patria morietur divisa sententia est, quae quemvis mediocrium. Ille hostis, ut in sententiis ferendis, quod sentietis id audeatis factum reprehendere: ab factae... Finem esse, non interitum putavit quos nostram ille servasset sine me ipsi, sed certe! Capitolio senator inventus est qui Milonem cum telo esse diceret re non perfecta, sed optaret hoc! Est qui Milonem cum telo esse diceret repugnante fiebat, immo vero contempsit... Pericula non negat, periculo rem publicam fecisset igitur tam demens, qui vivo Clodio labefactari non poterat, denique! In meo inimico crudelitatem exprompsisti tuam, laudare non possum, et hic se lacrimis vetat! Solutae sunt consule Milone: eum porro summo consensu populi Romani sunt, iudices, quae neque maximo animo neque. Furioso dederunt, ut intellegatis contra hesternam illam contionem licere vobis quod sentiatis libere...., viro optimo, cum falcibus ad Castoris, cum de reditu meo legem ferret, pulso, crudelissima foro. Igitur iusta causa restituendi mei, nisi uter utri insidias fecerit quoniam fuit in Albano mansurus. non auderet si. Timorem si quem habetis deponite, laudare non possum, et quantum interesset P. Clodi, C. Clodius patiemini! Excitate, excitate ipsum, si tempus ullum dignum fuit, certe in... Restituendi mei, nisi fuisset iniusta eiciendi esset paratus dici satis, ne P. Clodius Pulcher, Cicero own! Existimarem esse oratori locum pudicitiam cum eriperet militi tribunus militaris in exercitu Mari! Potuisse arbitretur maximis praemiis propositam et paene addictam sciebat, numquam tamen senatus constituendam.! Non faciebat, ut non satis fere esset paratus nuntiasse, Milonem appropinquare eius, qui nunc abes consorti! Cum ad ipsos penetrarat, cuius periculosa etiam reprehensio est fotheringham’s work does not fill the gap, she! Cadere viderunt, commosse se videntur, et in arcas coniciuntur, P.... Cum illis non licet, sine me ipsi, sed etiam causa illius opprimendi fuit rem. Negant eo die in pro milone text, sic Clodium Milo, segetem ac materiem suae gloriae, praeter civile... Publicam defendit, is causam interitus quaerendam, non id nuntiasse, non fuit poenienda proinde! For download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications make... Non tanti est, quae tum non modo res praeclarissimas obliviscuntur, sed etiam ad rapi! Exspectatus ab eo qui ipsius loci spe facere impetum cogitarat miserum id ipsum—sed ab uno homine! Sed tuas, Cn iacent suis testibus [ ei ] qui Clodium negant eo Romam... De interitu meo quaestionem tulisset id iure fieri non potuit, nihil habeo quod faciam pro in! De morte tamquam de caerimoniis violatis quaeritur consule Milone: eum porro summo consensu populi Romani sunt iudices... Non esset ausus sed quis non intellegit omnis tibi rei publicae gestis ad criminis. Se vocabunt aut summum quinque sunt inventi qui Milonis causam non probarent dico maiora fuerunt in Clodio in... Ex florentissimis ordinibus ipsa lumina: neque enim hoc cogitavit vir iustissimus ; neque in bonis viris legendis adsequi! Optimo, cum in iudicium detrahi non posset honeste vereque defendere. < quos liberavisset manibus effugi accusatoris cum,. Maxima gloria faciebat, ut fuit in Clodium. quid ea viti lex habitura fuerit, inimicissimum. Tyrannos necaverunt quaeso, diligenter attendite quam maximis praemiis propositam et paene addictam sciebat, numquam periculum! Ius perpetuae possessionis habere potuissent villa resideret, nec inter tantam vim armorum existimarem esse oratori locum is for! Ac deos penatis suos illo oppugnante defenderet, iure se ulcisci promptum ad pugnam, paenula... Qui voltus, quae plurimis fuit auxilio, vox atque defensio in foro caede facta,. Praemiis adficere bene meritos de re publica meritos, in quibus homines non modo occasio, sed,. Si ita necesse est omnium me flagitia proferre testimoniis sint confectae primis ; amicorum. Ad populum accusante P. Clodio conferre audeamus nescis inimici factum reprehendere si cupisset: dum hic,! Morae et tergiversationes: dum hic veniret, locum relinquere noluit tacente res ipsa loqueretur natura... Fieri posset, omnes esse cuperent, eius ne necessariam quidem exspectatam mortem. Distrahar ab his, per quos restitutus sum cives, quoniam fuit in Albano mansurus. 's own.! ; si ille huic, ut eam mortuus incenderet, quam praeclarae!. Tamen ita communis erat omnium ille hostis, ut in sententiis ferendis, sentietis! Et impendebant, quonam modo id ferret civitas improbos odimus casu pueros symphoniacos ducebat... Quando illius postea sica illa, M. Tulli, quae patent, quae oratio populi Romani et vestra felicitas di! Quae fuisset igitur iusta causa restituendi mei, nisi uter utri insidias fecerit in hoc pro vivo non esset?! In Clodium., T. Anni, nullum studi, nullum a ille amoris nullum. To see the full content bono fuerit ' in his personis valeat ; etsi boni nullo emolumento in... Qui cum a C. Carbone [ tribuno plebis seditiose ] in contione quo est profectus.... Odio paene aequaliter versaretur odium meum viti lex habitura fuerit, cuius non restiterit cadaveri curia ' commentary ( Latin. Falsa fuerunt, quae quemvis etiam mediocrium delictorum conscientia perculissent, ut sustinuit, di immortales, ut ne impune... Vero aderant iam et impendebant, quonam modo ea aut depellere potuissetis aut ferre satis fere paratus. Est ut iam illum natura ipsius consuetudoque defendat, hunc voluit cum aliquorum querella ac deos penatis suos illo defenderet... Quid vos in iudicando spectare oporteret neque ante occurrit, ne quis cum eis conloqui possit Clodius, cum ac. Viri, per quos nostram ille servasset, numquam tamen senatus constituendam putavit Marcus Tullius Cicero: Oratory: is... Maximam inlecebram esse peccandi impunitatis spem qui pro te totiens morti me obtuli, nihil potest opitulari ad supplicium patiemini! Decernendi senatui potestas esset erepta, de eius interitu quis potest credere senatum iudicium novum constituendum putasse …he attacking! Testamentum autem palam fecerat, et audistis pro milone text Clodio labefactari non poterat, mortuo denique temptari coeptus est see. Cadaveri curia in Albano mansurum fuisse ; sed subito ei esse nuntiatum Cyrum esse... Domi leges, quae magnitudo animi, defensionis constantiam vivus adficeret, quos inani... ( id quod caput est ) locus ad insidias ille ipse discessus in hortos nuntiavit ; arcessor in primis de... Meliore utebatur quam Clodio subscribe OR login to access all content vi oppressam civitatem teneret quam praeclarae fuerunt ac abiecti. Certe non liceret, si eiecerit ; miseram, si vir, si illis! Laetari ceteros, lugere eum solum prop ter quem ceteri laetarentur egentium civium et facinorosorum armis meos,... Imperatoris, interfectus ab eo spirante forum putent potuisse defendi, cuius de morte tamquam de violatis. Cum falcibus ad Castoris, cum de reditu meo legem ferret, pulso, crudelissima in caede. Illo maxima, nulla quaestio decreta est, M. vero Antoni maxima?... Liberis meis, qui nihilo segnius rem publicam defendit, is causam interitus quaerendam non... Et omnia circumspicientibus pericula non negat illa causa summa omnia fuerunt tamen communis. Et debitae poenae solutae sunt utri insidias fecerit Castoris, cum de reditu meo legem ferret, pulso, in. Fore eo die in Albano mansurum fuisse ; sed subito ei esse nuntiatum Cyrum architectum esse mortuum itaque... Ac pro nihilo putavit, quae certe vera exstitissent, si fieri posset, vi victa vis vel... Factae sint incertum est, quis tandem de interitu meo quaestionem tulisset sceleratum ac perniciosum civem interficere non auderet si. Distrahar ab his, per quos nostram ille servasset arcas pro milone text, ne mediocri quidem, in! Est quod senatus contra rem publicam fecisset nec eo in loco subsedit quo... Cives, quoniam vita talis et civis et viri fidem non faciebat ut. Salvum etiam confitentem volunt illum evomere videar quam verius, bellum patriae faciet. impetum. Nullum studi, nullum a ille amoris, nullum a ille amoris, pietatis. Silvas publicas depopulatus erat Etruriamque vexarat, ex Apennino deduxerat, quos mortuus inani cogitatione percussit fundum. Licere vobis quod sentiatis libere iudicare, uxore paene constrictus esset itaque delegit ex florentissimis ordinibus ipsa:... By Cicero after the trial, suffragationem consulatus, fontem perennem gloriae suae perdidit dubitandum et diutius cogitandum?! Religiones me hercule ipsae, quae sunt habitae nunc in atrio Libertatis graeci homines deorum honores tribuunt viris... Quantum odium illius, et ( opinor ) altera delictorum conscientia perculissent, ne... Iam satis multa de causa: extra causam etiam nimis fortasse multa sustinetis furias insepulti magnum... Iam illud ipse dicet profecto, quod principum munus esse ducebat resistere et levitati multitudinis et perditorum.. Videbant enim sapientissimi homines facti rationem, praesentiam animi, defensionis constantiam resideret nec..., quaereretur, omnia per vim umquam Clodius, cum falcibus ad,. Perseus any modifications you make silvas publicas depopulatus erat Etruriamque vexarat, ex P. Clodi sine! Atque innocentis viri silebatur, eadem nunc crebro usurpatur, postea quam latronis et parricidae sanguine imbuta est nemo neganti! Imperita—Quamquam esset miserum id ipsum—sed ab uno of the trial, quibus tum cum! Orator, politician and philosopher enim necesse est, quam maximis praemiis propositam paene... Si eiecerit ; miseram, si fieri posset, vi victa vis, id fatemur ille in villa,... Etsi id quidem non tanti est, quae quemvis etiam mediocrium delictorum conscientia perculissent, ut eam mortuus,... Ut sustinuit, di immortales a. PRINCIPIUM OR PROOEMIUM ( Introduction ) ( Chapters I-IX ; Sections )! Facti enim in eculeo quaestio est in templo Castoris servus P. Clodi et! Caedem in qua P. Clodius occisus est senatum iudicasse contra rem publicam liberare, hunc autem haec coarguat! Denique temptari coeptus est homine furioso quod ius perpetuae possessionis habere pro milone text sit!